Peskarenje – NS Glass Skip to main content

Peskarenje

Peskarenje

Peskarenje stakla je obrada stakla nanošenjem abrazivnog sredstva na staklo pod visokim pritiskom. Peskarenjem se može obraditi čitava površina stakla (potpuno peskarenje) ili deo stakla (delomično peskarenje). Ovim načinom obrade mogu se postići i stvarati razni geometrijski oblici, figure, različiti uzorci i dizajn stakla, i time samo staklo postaje umetničkodelo. Prilikom peskarenja stakla odredjena površina stakla se može zaštiti folijama koje su namenjene za to. Nakon završetka procesa peskarenja ove folije se skidaju i ta površina ostaje nepeskarena. Ovaj proces omogucava da se staklo dekoriše prema želji kupaca.

// FAZETIRANJE stakla

nsglass galerija